I'MOnFire(国语)

郭富城

歌词来源专辑:华语男歌手 / 郭富城 / 把所有的爱都留给你


I'm on fIre I'm on fIre

I'm on fIre I'm on fIre

I'm on fIre I'm on fIre

I'm on fIre I'm on fIre

I'm on fIre I'm on fIre

#演唱歌手

郭富城
郭富城

中文名:郭富城

别   名:城城、城仔

生   日:1965年10月26日

代表作:歌曲有:《我是不是该安静的走开》、《para para sakura》、《动起来》、《听风的歌 》、《对你爱不完》,影视作品有:《无双》、《寒战》等。

上一篇受宠若惊

下一篇爱情来了